www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
20 Lipiec 2024 Sobota - 14 Muharram 1446   
Strona odwrotna

Post (al-Sałm)

Post podczas miesiąca Ramadan jest trzecim filarem Islamu. Post oznacza powstrzymanie się od jedzenia, picia, współżycia seksualnego od świtu do zachodu słońca, z intencją zyskania aprobaty Allaha.

Obowiązkowe części postu

 1. Wyrażenie intencji
 2. Wiedza odnośnie początku i końca czasu, kiedy można wyrazić intencję
 3. Powstrzymanie się od tego, co przerywa post, od świtu do zachodu słońca. Czas rozpoczęcia postu określany jest nazwą "imsak" a czas zakończenia postu nazywany jest "iftar"

Rozdaje postu

Wyróżniamy sześć rodzajów postu:

 1. Obowiązkowy (Farz)
 2. Wymagany (Ładżib)
 3. Sunnah (zwyczaje Proroka (s.a.s.))
 4. Pochwalany (Mandub)
 5. Dobrowolny (Nafilah)
 6. Niepożądany (Makruh)

Post obowiązkowy (Farz): Post w miesiącu Ramadan przez cały miesiąc, odrabianie dni opuszczonych z postu w tym miesiącu lub pokuta (keffaar) za opuszczenie postu w Ramadanie, jeżeli post został przerwany celowo.

Post wymagany (Ładżib): Odrobienie przerwanego postu nieobowiązkowego lub postu obietnicy.

Zwyczaje Proroka (s.a.s.) (Sunnah): Post podczas dziewiątego i dziesiątego dnia miesiąca Muharram tzw. Aszura.

Post pochwalany (Mandub): Post trzy dni każdego miesiąca. Te trzy dni to trzynasty, czternasty i piętnasty dzień miesiąca arabskiego.

Post dobrowolny (Nafilah): Post inny niż powyższe i niż niepożądane (Makruh) to post dobrowolny

Post niepożądany (Makruh): Post tylko w dziesiąty dzień miesiąca Muharram bez postu dzień przed lub dzień po jest niepożądany (Makruh). W Szeriacie (prawie kanonicznym) zakazany (haram) jest post w pierwszy dzień Święta po Ramadanie (E’id al-Fitr) oraz w pierwszy, drugi, trzeci i czwarty dzień Święta Ofiarowania (E’id al-Aza).

Dodatkowy podział rodzajów postu w zależności od intencji

 1. Post, którego intencja powinna zostać wyrażona w nocy: Intencja opuszczonego postu z Ramadanu odrabianego w późniejszym terminie, przerwanego postu dobrowolnego wykonanego dzień za dzień postów ekspiacyjnych i postów obietnicy (bez względu na czas ich trwania) powinna zostać wyrażona w nocy (przed postem).
 2. Posty, których intencja nie musi zostać wyrażona w nocy: Post w Ramadanie, posty obietnicy odbywające się w konkretnie ustalone dni oraz posty dobrowolne w oznaczone dni nie muszą być planowane podczas poprzedzającej nocy. Intencję wtedy można wyrazić w poprzedzającą noc lub w dzień postu do czasu południa, kiedy słońce osiąga najwyższy punkt (przed modlitwą południową). Nawet, jeżeli wyrażona została intencja dobrowolnego (Nafilah) lub wymaganego (ładżib) postu, może to zostać zaakceptowane jako post Ramadanowy.

Czynności przerywające post, które wymagają ponownego postu jako qaza

 1. Jeżeli coś przedostanie się do przewodu pokarmowego gdy poszczący pamieta ze pości
 2. Jeżeli woda wpadnie do gardła podczas mycia jamy ustnej lub nosa podczas ablucji (łudu)
 3. Jeżeli intencja została wyrażona popołudniu
 4. Jeżeli kontynuje się jedzenie lub picie po zjedzeniu lub wypiciu czegoś przez zapomnienie nawet, jeżeli w rzeczywistości post nie został złamany
 5. Przełknięcie wody deszczowej lub śniegu, jeżeli spadnie do jamy ustnej (jako kropla lub płatek)
 6. Zastrzyk
 7. Wzięcie lekarstwa przez nos (przez nozdrza)
 8. Wprowadzenie olejku do ucha
 9. Zjedzenie zbyt późne posiłku przed świtem tzw. "Sahur", będąc przekonanym, że nadal jest czas, podczas gdy w rzeczywistości jest już czas postu
 10. Przerwanie postu myśląc, że już czas przerwania postu
 11. Przełknięcie wymiotów
 12. Przełknięcie śliny kogoś, kto nie jest małżonkiem lub przyjacielem
 13. Przełknięcie śliny po tym jak opuściła ona jamę ustną
 14. Włożenie palca zamoczonego w wodzie lub oleju do genitaliów
 15. Przełknięcie krwi z krwawiących dziąseł w ilości równej lub przewyższającej ilość śliny
 16. Przełknięcie dymu palącego się kadzidła

Czynności przerywające post wymagające ekspiacji (kaffarah)

 1. Świadome zjedzenie lub wypicie (tzn. zamierzona akcja mimo świadomości, że jest post)
 2. Świadomy stosunek seksualny
 3. Zamierzone palenie papierosów
 4. Zjedzenie ziemi fulerskiej tzn. Armeńskiej glinki
 5. Przerwanie postu związane z plotkowaniem, ponieważ uważa się, że plotkowanie zerwało post
 6. Przełknięcie śliny małżonka lub przyjaciela

Za przerwany w ten sposób post należy odpokutować poszcząc sześćdziesiąt dni bez przerwy oraz dodatkowy dzień za każdy złamany post.

Uczynki niewłaściwe

 1. Spróbowanie czegoś bez potrzeby (bez przełykania)
 2. Żucie czegoś bez potrzeby
 3. Żucie już raz przerzutej wyschniętej i już bez smaku gumy
 4. Pocałunek
 5. Przytulenie małżonka
 6. Połknięcie zebranej w ustach śliny
 7. Pobieranie krwi

Uczynki nie przerywające postu

 1. Zjedzenie lub wypicie czegoś, lub stosunek seksualny przez zapomnienie
 2. Ejakulacja, ale nie w wyniku dotyku lub pocałunku, lecz w wyniku myślenia lub patrzenia
 3. Nocne polucje
 4. Pocałunek bez ejakulacji w jego wyniku
 5. Szaleństwo lub utrata przytomności do rana (imsak)
 6. Przełknięcie flegmy (z gardła)
 7. Przełknięcie śluzu (z nosa)
 8. Wlanie wody do ucha
 9. Przełknięcie czegokolwiek mniejszego niż ziarno cieciorki, co pozostało między zębami w czasie po świcie (imsak)
 10. Nieumyślne wymioty, nawet obfite w ilości przewyższającej objętość zaciśniętej dłoni
 11. Pomalowanie oczu proszkiem antymonowym (kohl)
 12. Plotkowanie
 13. Użycie leczniczych kropli do oczu

Jałmużna dawana biednym w końcu ramadanu (Sadaqat-al-Fitr)

Jest konieczne, aby rozdać Sadaqat-al-Fitr jeszcze podczas trwania miesiąca Ramadan. Danie datku biednym jest wymagane od wszystkich muzułmanów, którzy mają więcej majątku i własności niż na podstawowe potrzeby. Warunki decydujące o wymagalności jałmużny to:
Bycie muzułmaninem, mężczyzną lub kobietą, dorosłym bądź dzieckiem, osobą wolną, posiadanie majątku i własności większych niż minimalny limit (Nisab) wymagany przez Szeriat. Te dobra nie powinny być wyprodukowane i trzymane przez rok w celu zapłacenia obowiązkowej (farz) jałmużny dla biednych (zakat). Jałmużnę dla biednych (Sadaqat-al-Fitr) można dać tym samym osobom, którym należy się zakat.

Jałmużnę dla biednych (Sadaqat-al-Fitr) powinno się dać pomiędzy świtem w dniu Święta (E’id) do momentu rozpoczęcia Modlitwy Świątecznej (Salaat al-E’id-ul-Fitr), ale można także dać ją wcześniej.

Modlitwa tarałih (Salah-al-Tarałih)

Modlitwa Tarałih jest sunną podczas Ramadanu. Jest to wyróżniona sunnah (muakkadah) dla mężczyzn i kobiet, a składa się z dwudziestu rakatów. Jest sunną wykonywanie tej modlitwy z dżamatem (ze wspólnotą) w kongregacji, ale może też być wykonywana samodzielnie. Wykonuje się ją po modlitwie nocnej (Salaat al-’Isza) i kończy się modlitwą Łitr.
Tarałih można wykonywać po dwa rakaty lub po cztery rakaty. Jest sunną pozostanie przez chwilę w siedzącej pozycji (al-Qaadah) i recytowanie w tym czasie Salałat Szarifah, Salaat al-Ummijah, ayatów z Koranu i suplikacji (dua).

Imam powinien wziąć wzgląd na jego kongregację. Jeżeli jest w niej przedstawiciel Szkoły Szafiickiej (Mazhab Szaafii) powinien on wykonywać pozdrowienie po każdych dwóch rakatach.


Bookmark and Share


Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies