www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
2 Pażdziernik 2018 Wtorek - 22 Muharram 1440   
Strona odwrotna

Pożegnalne kazanie

Chwala należy się tylko Allahowi. Jego wychwalamy, od Niego chcemy wybaczenia i wobec Niego wyrażamy skruchę. Chronimy się u Allahu Teala przed występnością naszych pragnień i grzesznych czynów. Nie ma nikogo poza Allahu Teala, kto by skierowanego przez Niego na prawidlową drogę sprowadzil na zlą lub ze zlej drogi nawrócil. Przysięgam, że nie ma innego boga poza Allahu Teala. On jest jeden. Nie ma partnera, wspólnika. I znowu przysięgam, że Muhamed (alejhissellam) jest Jego slugą i wyslannikiem. Ej, sludzy Allaha, nakazuję wam w spadku posluszeństwo i lęk przed Allahem. Dobrze wysluchajcie moich slów! Nie wiem, może po tym roku nie spotkam się z wami tutaj nigdy więcej. Jak ten dzień jest świętym dniem, jak ten miesiąc jest świętym miesiącem, jak to miasto (Mekka) jest blogoslawione, tak samo też wasze życie, majątki i honor są święte. Od każdego rodzaju gwaltu ochronione. Moi przyjaciele, jutro dotrzecie do waszego Pana Stworzyciela i będziecie pytani z dzisiejszego każdego stanu i postępów. Strzeżcie się, jak mnie już nie będzie, nie zabijajcie się nawzajem wracając do dawnych spaczeń! O tym moim testamencie tutaj znajdujący się niech poinformują tych, co są nieobecni! Może być tak, że poinformowany zrozumial i zachowal jeszcze lepiej od tych, co tutaj byli i uslyszeli. Moi przyjaciele, kto posiada przy sobie jakieś powierzenie, niech odda je wlaścicielowi! Każdy rodzaj lichwiarstwa zostal zniesiony, znajduje się pod moją nogą. Nie należcie do tych, co uciskają ani do tych, co są uciskani. Z nakazem Allaha lichwiarstwo jest w końcu zakazane. Pozostaly z okresu balwochwalstwa każdy rodzaj tego brzydkiego zwyczaju znajduje się pod moją nogą. Pierwszym lichwiarstwem, które znioslem jest lichwiarstwo Abbasa syna Abdulmuttaliba. Moi przyjaciele, z okresu balwochwalstwa pochodzące powództwa zemsty zostaly calkowicie zniesione. Pierwszym zniesionym powództwem zemsty jest powództwo wnuka Abdulmuttaliba Ijasa bin Rebia. Ej ludzie, zmiana miejsc zakazanych miesięcy w celu prowadzenia wojny doprowadzi do kufur (wystąpienia z religii). Jest to tym, co doprowadza razem z niewierzącymi do spaczenia. Oni jednego roku przyjęty za helal (zezwolony) miesiąc następnego roku oglaszają za haram (zakazany). Oni robią to, by zmyślać uczynioną przez Allaha zezwoloną i zakazaną liczbę. Oni robią z tego, co zostalo przez Allahu Teala zakazane wolne a to, co wolne zakazane. Oczywiście czas obraca się w ksztalcie dnia i w ladzie stworzonym przez Allahu Teala. Ej ludzie, dzisiaj szatan na tych waszych ziemiach stracil w końcu wplyw i silę formowania rządu od nowa. Jednak wy; jeśli poza tym, co tutaj wam znioslem, w czynach wyglądających na male podporządkujecie się jemu, to go to ucieszy. W celu chronienia swojej religii unikajcie tego! Ej ludzie, nakazuję wam przestrzegajcie prawa waszych kobiet i pod tym względem bójcie się Allaha. Wy, wzięliście kobiety jako powierzenie od Allaha; dając slowo w imię Allaha stala się wam ich nieskazitelność wolna. Wy macie wobec kobiet prawa; one mają też wobec was swoje prawa. Wasze prawa u kobiet; nie powinny pozwolić by ktokolwiek lekceważyl wasze loża, nie powinny bez waszego zezwolenia tych, których nie lubicie wpuszczać do waszych domów. Kobiety mają u was swoje prawa. W dozwolony sposób, wg dozwolonych zwyczajów każdego rodzaju jedzenie i ubranie powinniście im zapewnić. Zostawiam wam coś takiego, jeśli do tego silnie przylgniecie, to nie zejdziecie na zlą drogę. Tym jest Księga Allaha i Sunna Jego Wyslannika. Ej wierzący, moje slowa dobrze wysluchajcie i dobrze zachowajcie! Muzulmanin jest muzulmaninowi bratem. To, co należy do brata w religii, jeśli sam dobrowolnie nie da, naruszenie jego jakiegokolwiek prawa jest zakazane. Moi przyjaciele, nie znęcajcie też się nad sobą. Wobec siebie nawzajem też macie prawa. Ej ludzie, wasz Stworzyciel jest jeden, ojciec jest jeden, wszyscy jesteście dziećmi Adema. Adem zaś pochodzi z ziemi. U Allaha najwartościowszy z was ten, kto jest najbardziej pobożnym muzulmaninem. Arab nie posiada wyższości nad nie arabem. Wyższość jest tylko w pobożności. Jeśli zostanie wam mianowany na czele jako dowódca czarny niewolnik kaleka, jeśli będzie wami rządzil zgodnie z księgą Allaha, to sluchajcie się jego i bądźcie mu posluszni. Wszyscy są odpowiedzialni za popelnione przez siebie winy. Nie wini się ojca z powodu winy syna, ani też syna z powodu winy ojca. Ej, ludzie, tych czterech spraw nie róbcie:1-Nie róbcie jakichkolwiek wspólników Allahowi. 2-Niesprawiedliwie nie zabijajcie. 3-Nigdy nie popelniajcie cudzolóstwa. 4-Nie kradnijcie.

Zostalo mi nakazane prowadzenie dżihad z ludźmi aż do wypowiedzenia przez nich Lâ ilahe illallah Muhammedun resulullah (tzn. przyjęcia Islamu). Wypowiedzeniem tym swoje życie i majątki chronią. Ej ludzie, jutro będą się was o mnie pytali, co powiecie? Sahabi powiedzieli: „Przysięgniemy, że przekazaleś religię Allahu Teala. Spelnileś swój obowiązek. Daleś nam rady i zostawileś nam spadek.” Na to Szanowny Prorok sallallahu aleyhi ve sellem podnosząc blogoslawiony palec powiedzial: „Bądź świadkiem Panie! Bądź świadkiem Panie! Bądź świadkiem Panie!


Bookmark and Share

Imiona dla dzieci
Chłopiec: 
Dziewczynka: 

Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies