www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
4 Maj 2019 Sobota - 29 Szaban 1440   
Strona odwrotna

Wykonywanie salat

Najcenniejszym aktem czci w Islamie po uzyskaniu iman jest salat. Salat jest filarem religii. Jest najwyższym z aktów czci. Jest drugim filarem Islamu. Slowo salat pochodzi z języka arabskiego. W zasadzie oznacza modlitwę (dua), milosierdzie, wybaczenie. Ze względu na te trzy znaczenie mówi się salat.

Najbardziej upodobaną czynnością Allahowi (dżelle dżelaluh) i wielokrotnie nakazaną jest wykonywanie pięć razy dziennie salat. Pierwszym nakazanym fardem naszej religii jest salat. W Dniu Sądu pierwszym z pytań po wierze, będzie pytanie dotyczące salat. Ten, kto przejdzie rozrachunek za pięciokrotny salat, uratuje się od wszelkich trosk, egzaminów i zyska wieczne wybawienie. Ratunek przed Pieklem i uzyskanie Raju jest związane z poprawnym wykonywaniem salat. Aby wykonać wlaściwie salat należy bezblędnie wykonać ablucję i bez opieszalości zrobić salat. Należy starać się jak najlepiej wykonywać każdy z ruchów w salacie.

Salat jest czynem, który lączy w sobie wszystkie akty czci i najbardziej zbliża czlowieka do Allahu Teala. Nasz kochany Prorok powiedzial: „Salat jest filarem religii. Ten, kto wykonuje go wzmocni swoją religię, a kto go nie wykonuje z pewnością ją zniszczy.” Ten, kto dostąpil zaszczytu wykonywania wlaściwie salatu, chroniony jest przed dokonywaniem zlych czynów. W surze Ankebut 45 gloszone jest: „Prawidlowo wykonywany salat chroni czlowieka od czynienia zlych i zakazanych czynów”.

Salat, który nie oddala czlowieka od zlych czynów, nie należy do wykonywanych prawidlowo. Wygląda tylko jak salat. Jednak nie powinno się z niego rezygnować do czasu wykonywania go prawidlowo. Uczeni islamscy mówią: „Jeśli nie można wykonać czegoś calkowicie, to nie powinno się calkowicie rezygnować z tego.” Nasz Stworzyciel, którego laska jest nieskończona, może przyjąć wygląd tego salatu jak prawdziwy salat. Temu, kto będzie wykonywal w ten sposób salat nie powinno się mówić, żeby w ogóle go nie wykonywal. Powinno się mu poradzić wykonywać go prawidlowo i poprawić to, co wykonuje niewlaściwie. Należy dobrze zrozumieć tą subtelność.

Salat należy wykonywać z dżemaatem, tj. z innymi muzulmanami. Wykonywany wraz z innymi jest o wiele więcej warty niż wykonany samemu. W salacie każda z części ciala powinna okazywać pokorę, w sercu natomiast powinien znajdować się lęk przed Allahu Teala. Na świecie i po śmierci tylko salat uratuje czlowieka przed nieszczęściem i udrękami. Allahu Teala w surze Muminun glosi: „Wierzący z pewnością będą uratowani. Do nich należą ci, którzy wykonują swój salat w poddaniu.”

Akty czci wykonywane w miejscach, gdzie panuje niebezpieczeństwo i niepokój, są o wiele cenniejsze. Podczas ataku wroga najmniejszy nawet czyn żolnierzy jest bardzo cenny. Z tego też względu akty czci wykonywane przez mlodzież są więcej warte, ponieważ powstrzymując się od zlych pragnień nefs występuje przeciwko odczuwanej niechęci do wykonywania aktów czci. W okresie mlodości czlowieka atakuje trzech wrogów, którzy chcą odsunąć go od wykonywania aktów czci. Są to szatan, nefs i źli przyjaciele. Zródlem wszystkich nieszczęść są źli przyjaciele. Jeśli mlody czlowiek nie będzie podążal za zlymi pragnieniami pochodzącymi od nich, a wykonywać będzie salat i nie zrezygnuje z aktów czci, to okaże się to dla niego bardzo korzystne. Za wykonywane akty czci otrzyma o wiele więcej zaslug od starszych. Za wykonaną malą ilość aktów czci otrzyma wielką nagrodę.


Bookmark and Share

Imiona dla dzieci
Chłopiec: 
Dziewczynka: 

Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies