www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
7 Kwiecień 2019 Niedziela - 2 Szaban 1440   
Strona odwrotna

Przyjaciele Proroka alejhisellam (Sahabi)

Wśród ludzi po Prorokach do najwartościowszych należą Sahabi (w l. poj. Sahib) czyli towarzysze naszego Proroka (kilka osób nazywa się też Eshab). Sahabi nazywa się tych, którzy umarli jako wierzący i przynajmniej raz choć przez chwilę widzieli Proroka Muhammeda (sallahu alejhi we sellem), należący zaś do niewidomych raz z nim rozmawiali. Kochanie Sahabi pochodzi z milości do naszego blogoslawionego Proroka. W jednym ze św. Hadis (Hadis-i szerifi-Hulasatul-Fetawa) glosil: „Kto ich kocha, ten mnie kocha. Kto jest im wrogiem, ten jest moim wrogiem.” Do największych i najwartościowszych z Sahabi należy czterech wielkich kalifów: Ebu Bekir, Omer, Osman i Ali (niech pokój będzie z nimi). Nazywa się ich Hulefa-i Raszidin. Wypowiadając imię któregokolwiek z nich lub uczonych islamskich powinno się używać zwrotu wyrażającego wobec nich szacunek. Do tych zwrotów należą slowa będące modlitwą (niech Allahu Teala będzie z niego lub z nich zadowolony) i okazaniem wobec nich szacunku: radyjallahu anh (l.poj.), radyjallahu anhum (l.mn.), rahmetullahi alejh (1 osoba), rahmetullahi alejhima (2 osoby), rahmetullahi alejhim (więcej osób), rahimehullah (l.poj.), rahimehumallah (l.mn.). Po nich do największych wśród Sahabi należą zwani Aszere-i Mubeszere, tj. Dziesięciu Sahabi obdarowanych nowiną, że zyskali Raj. Do nich należy: Ebu Bekir, Omer, Osman, Ali, Talha, Zubejr bin Awwam, Abdurrahman bin Awf, Sad Ibni Ebi Wakkas, Said bin Zejd, Ebu Ubejde bin Dżerrah i wnukowie szanownego Proroka tj. Husejn i Hasan (rahimehumallah). Po nich do najwartościowszych należy 313 uczestniczących w wojnie Bedir, następnie walczących 700 bohaterów w wojnie Uhud, a po nich Biat-ur-rydwan tj.1400 Sahabi, którzy w 6 roku Hidżri pod drzewem dali slowo Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem): „istnieje śmierć, nie ma powrotu.”

„Jeśli Allahu Teala zechce uczynić dobro komuś z mojej wspólnoty, to w jego sercu zaszczepi milość do mojego Eshab.” „Każdy z mojego Eshab jest jak gwiazda na niebie. Podporządkowując się jednemu z nich zyskacie milość Allahu Teala.” (Hadis-i szerif-Keszf-ul-Hafa,Mir-at-i Kainat, Bejheki, Dejlemi, Munawi)

„Muzulmanin, który widzial mnie lub tych, co mnie widzieli nie dozna ognia Piekla.” (Taberani)

„Wypowiadając się na temat Eshab bójcie się Allaha! Później po mnie nie mówcie o nich źle. Ich kochający ze względu na mnie ich kocha. Mnie nie kochający ich też nie kocha. Ich gnębiący mnie też gnębi. Mnie sprawiający ból sprawia ból Allahu Teala.” (Buhari)

„Niech będzie przez Allaha przeklęty ten, kto obraża Eshab.” (Taberani, Bejheki, Hakim)

„Z Eshab wszyscy należą do Dżennet.” (Sura Hadid: 10)

Po Sahabi (rahimehumallah) do najwartościowszych ludzi należą muzulmanie, którzy ich widzieli, uczestniczyli w rozmowach z nimi, Islam poznali od nich. Tych wielkich uczonych nazywa się Tabiin. Po nich do najwartościowszych należy Tebe-i Tabiin tj.ci, którzy widzieli Tabiin, uczestniczyli w rozmowach z nimi i od nich poznali Islam. Imamowie czterech mezheb (prawidlowych szkól) zostali wychowani wśród uczonych Tabiin i Tebe-i Tabiin. Należy do nich Imam A’zam Ebu Hanife, Imam Malik, Imam Szafii i Imam Ahmed bin Hanbel (rahmetullahi Teala alejhim edżmein). Każdy z nich należy do mudżtehid (uczony, który wyciąga prawo w oparciu o św.ajety i św.hadisy). Każdy muzulmanin powinien podporządkować się do mezheby jednego z tych czterech uczonych mudżtehid. Drogę poznaną od Sahabi przez tych czterech imamów i ich uczniów nazywa się Ehli sunnet wel dżemat. Poza nimi byli wcześniej też inni imamowie religii. Ich mezheby należą do prawidlowych mezheb. Jednak z czasem zostaly one zapomniane, nie zostaly spisane. Do nich należy siedmiu wielkich uczonych islamskich z Medyny zwanych Fukaha-i seba i Omer bin Abdulaziz, Sufijan bin Ujejne, Ishak bin Rahewije, Dawud-i Tai, Amir bin Szerahil-i Szabi, Lejs bin Sad, Amesz, Muhammed bin Dżerir et-Taberi, Sufijan-y Sewri, Abdurrahman Ewzai (rahimehumallah). Po Tebe-i Tabii poprzez wieki do końca świata wśród ludzi do najwartościowszych, najlepszych należą muzulmanie, którzy są podporządkowani tym wielkim uczonym, poznali gloszoną przez nich wiedzę i zgodnie z nią żyją. W celu poznania wiedzy tych uczonych powinno się czytać książki uczonych sunna.

Wersety wychwalajce Sahabi: Bakara 143, Ali Imran 110, Enfal 64, Tewbe 100, Feth 18-29, Haszr 8.


Bookmark and Share

Imiona dla dzieci
Chłopiec: 
Dziewczynka: 

Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies